2.2. Структура предприятия


 

 

1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1
2
3
4